شبیه سازی

محصول جدید

امین اله مه آبادی

شبیه  سازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است.

جزییات بیشتر

200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

شبیه‌ سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایش ها با استفاده از این‌ مدل و‌ با هدف‌ پی‌بردن‌ به‌ رفتار سیستم‌، یا ارزیابی‌ استراتژی های‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به‌وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده‌، برای‌ عملیات‌ سیستم‌، صورت ‌می‌گیرد. هم چنان‌که یک سیستم با گذشت زمان تکوین می یابد، رفتـــار آن با ایجاد مدل شبیه سازی بررسی می شود. این مدل، معمولاً به‌شکل مجموعه‌ای از فرض های مربوط به عملکرد سیستم است. این فرض ها در چارچوب رابطه های ریاضی، منطقی و نمادین بین نهاده ها یا اهداف مورد نظر سیستم بیان می شود.

-   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   چاپ تیراژ کم -   خریدکتاب  -  فروش کتاب -   چاپ کتاب -   بانک کتاب -   فروشگاه اینترنتی کتاب زبان انگلیسی  -  سایت فروش کتاب  -  سفارش کتاب اینترنتی  -  چاپ کتاب دانشگاهی  -  فروش کتابهای خارجی  -   خرید کتاب اینترنتی  -  مجوز چاپ کتاب کامپیوتر  

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

شبیه سازی

شبیه سازی

امین اله مه آبادی

شبیه  سازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است.

30 محصولات دیگر در همان شاخه: