سایه سپید

محصول جدید

رمانی ماجراجویانه در باب عشق و فداکاری به قلم فریده ولوی

جزییات بیشتر

470,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

پسر جوان که سعی داشت کمتر نگاهم کند به پشت سرش اشاره کرد. ته سالن و کنار پنجره را نشان داد. با تشکری سریع از کنارش گذشتم. با طی چند گام پوپک را دیدم، پشت میزی چهار نفره نشسته بود. زنی مقابلش قرار داشت که پشتش به من بود. با افسوس آهی کشیدم، از آنجا قادر به دیدن چهره اش نبودم. به نزدیکی میزشان رسیده بودم که پوپک مرا دید و به یک باره حرفش را قطع کرد. حالت نشستنش تغییر کرد ، دست ها را از روی میز برداشت و به پشتی صندلی تکیه داد. به راحتی متوجه پریدن رنگش شدم، به همین خاطر پای رفتنم سست شد و ایستادم. این بار با دقت بیشتری به زن ناشناس نگاه کردم. در دل به بخت خود لعنتی فرستادم، پشت به من داشت و هیچ تصویر آشنایی به ذهنم نمی رسید...

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

سایه سپید

سایه سپید

رمانی ماجراجویانه در باب عشق و فداکاری به قلم فریده ولوی

30 محصولات دیگر در همان شاخه: