فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آسیب شناسی روانی

محصول جدید

آسیب شناسی روانی از جمله مباحث تخصصی گرایشهای بالینی و در عین حال جذاب، برای دانشجویان محسوب می شود. هدف از نوشتن این کتاب، آگاهسازی دانشجویانی است که با پیشینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون و اهداف تحصیلی مختلف، این درس را می گیرند

جزییات بیشتر

تولید کننده
رسا

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : دیوید اچ.بارلو
مترجم/ مترجمین : مهارداد فیروزبخت

مشخصات محصول

قطع کتاب : رحلی
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 936
نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
شابك : 9789643179120
جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر

اطلاعات بیشتر

آسیب شناسی روانی به روانشناسی نابهنجاري یا روانشناسی مرضی هم معروف است. بنا بـه تعریفـی کـه آسـیب شناسـی روانی ارائه گردید عباتست از : «علمی که با بکارگرفتن اصول اساسی روانشناسی رفتار نابهنجار شناخته شده مورد بررسی قرار گرفته و بهترین شیوه درمان هم ارائه می دهد.» علاوه بر این با توجه به یافته هـاي علـم روانشناسـی بیمـاري هـاي روانی از طرف روانشناس یا روانپزشک بر اساس معیار هاي موجود تشخیص داده می شود. علل و عوامل آن پیدا می شـود و درمانی که متناسب با آن بیمار باشد تجویز می گردد. هر علمی تاریخچه خاص خودش را دارد و آسیب شناسی روانی هم تاریخچه منحصر به فردي دارد کـه بـه خلاصـه اي از آن اشاره می شود. دیدگاه هاي اولیه در گذشته در مورد بیماري هاي روانی بر این اساس استوار بود که فرد بیمار کسـی اسـت کـه شـیطان دردرون او جاي گرفته و منجر به بیماري فرد گردیده است. به تعبیر بهتر در قدیم نیروهاي ماورایی و جادویی مثل دیـو ، ارواح خبیثه، جن و پري ، نیروهاي آسمانی و از این قبیل منجر به اعمال و رفتارهاي نابهجـار در فـرد مـی شـود . بخـاطر همین براي اینکه افراد بیمار درمان شوند کوشش درمان گران این بود که تا می توانند این نیروهاي مرمـوز و شـیطانی را از بدن خارج کنند. به همین خاطر بیماران را شکنجه می کردند ، در آب غرق می کردند، جمجمـ ه آنهـا را سـوراخ مـی کردند و شلاق می زدند تا بدین وسیه ارواح شیطانی و نیروهاي ماوراي طبیعی از بدن او خارج شـوند . بـه همـین خـاطر بیماران را شکنجه می کردند. در آب غرق می کردند. جمجمه هاي آن ها را سوراخ می کردند و شلاق می زدند تا به این وسیله ارواح شیطانی و نیروهاي شیطانی از بدن او خارج شوند. این تفکر نه تها در قدیم بلکه در دوران میانه که به قـرون وسطی هم معروف است وجود داشت. حتی بعضز از اقوام اعتقادشان بر این بود که شخص بیمار روانی، بیماري اش ناشـی از نافرمانی در برابر خداست. به همین خاطر چون دچار گناه شد از طرف خدا عذابی به او نازل شد تا او تنبیه شود. در یونان قدیم که به عصر طلایی معروف است، پیشرفت قابل توجهی درك و فهم بیمـاري هـاي روانـی بوجـود آمـد کـه تلاش و کوشش بقراط به اوج رسید. در دوران بقراط مداخله خدایان و شیاطین و دیو در بوجود آمدن بیماري هاي روانی در انسان را باید در اعضاي بدن انسان بویژه در مغز او جست و جو کرد. مصري ها نیز در دوران گذشته قلب را محل حلول روان در انسان می دانستند. در نظریه بقراط علت اختلالات روانی در انسان ها ناشی از عدم تعادل در فراورده هـاي روانـی و مزاجـی او مـی دانسـتند . یعنی هر کدام از اختلال هاي روانی ناشی از عدم توازن مزاج هاي 4 گانه در انسان است که بـه دمـوي مـزاج ، صـفراوي مزاج ، بلغمی مزاج و سودایی مزاج معروف هستند. چنین فرض می شده است که بلغم یک ماده درونی است. که بر بدن بیمار غالب می شود و مشکلات خاصی را پدید مـی آورد. دارو باید طوري تجویز شود که جلوي تسلط بلغم در بدن بیمار را بگیرد.

نحوه درمان فروید در ابتدا بصورت هیپنوتیزم درمانی یا هیپنو تراپی بوده است یعنی خواب مصـنوعی، تلقـین مصـنوعی و بردن فرد به گذشته او و از بین بردن موارد مشکل ساز در گذشته. اما در نهایت به تداعی آزاد روي آورد. موضوع آسیب شناسی روانی رفتار ، احساسات ، هیجانات و مناسبات افراد است که در برخورد با جامعه بوجود مـی آیـد و در این علم مورد بحث قرار می گیرد. شکست ها و ناکامی هاي افراد در موضوعات خاصی در زندگی از جمله شکست افراد در سازگاري بـا محـیط بوجـود مـی آید. مثلا اگر یک مدرس نتواند با ویژگی ها، هنجارها و نارسایی هاي کلاس درس خـودش را وفـق دهـد و نتوانـد بـا آن سازش کند دچار ناهنجاري می شود. این ناهنجاري یعنی شکست. براي رسیدن به سازگاري افراد می کوشند آنچه را که انجام می دهند یا دوست دارند انجام دهند یا آنچه را که محـیط از آن می خواهد اینکه آیا یک فرد می تواند یا نمی تواند با جامعه اطراف خودش سازگار شود به دو عامل اساسی بستگی دارد...

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی از جمله مباحث تخصصی گرایشهای بالینی و در عین حال جذاب، برای دانشجویان محسوب می شود. هدف از نوشتن این کتاب، آگاهسازی دانشجویانی است که با پیشینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون و اهداف تحصیلی مختلف، این درس را می گیرند

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: