حقوق بانکی

محصول جدید

مهم‌ترین مسائل حقوق بانکی به شیوه‌ای تحلیلی

جزییات بیشتر

180,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

ر این کتاب سعی شده است مهم‌ترین مسائل حقوق بانکی به شیوه‌ای تحلیلی مورد مطالعه قرار گیرد. ابتدا تاریخچه پول و بانکداری که در شناخت ماهیت مسائل حقوق بانکی مهم است ارائه شده، سپس بانکداری غربی با بانکداری اسلامی مقایسه شده است. مولف همچنین در «حقوق بانکی» ساختار بازار پول در ایران را تشریح کرده است که شامل جذب منابع، اعطای تسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و... است در پایان کتاب نیز مباحثی درخصوص پولشویی ارائه شده است.
حقوق بانکی در 6 بخش تدوین شده است که عبارتند از: پول، بانکداری و حقوق بانکی، ساختار بازار پول در ایران، تجهیز منابع، تخصیص منابع، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه بانکی و پولشویی. پس از مطالب کتاب نیز در پیوست به مهم‌ترین دستورالعمل‌ها در حوزه بازار پول اشاره شده است.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

حقوق بانکی

حقوق بانکی

مهم‌ترین مسائل حقوق بانکی به شیوه‌ای تحلیلی

30 محصولات دیگر در همان شاخه: