فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش PHP مقدماتی

محصول جدید

نرم افزارهاي آموزش برنامه نويسي

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

اطلاعات بیشتر

مقدمه - نحوه نوشتن يك برنامه و چگونگي ذخيره آن - ايجاد اولين برنامه PHP - مشاهده كدهاي HTML ايجاد شده - آشنايي با تابع Echo - استفاده از تگ b در تابع Echo - استفاده از تگ br در تابع Echo - وارد كردن دستورات بدون سمي كالن - وارد كردن توضيحات (Comment) - آشنايي با انواع تعريف متغيرها - تعريف متغير به صورت By Value - تعريف متغير به صورت By Reference - انواع متغيرها - آشنايي با چگونگي تعريف متغيرهاي مبناي 8 و 10 و 16 و رسم جدول - اعداد حقيقي - آشنايي با رشته ها - مثال رشته ها (String) - محاسبه طول رشته - تبديل نوع رشته - متغيرهاي از پيش تعريف شده - عبارتها،‌عملگرها و عملوندها - آشنايي با عملگرهاي رياضي - آشنايي با عملگرهاي دسترسي بيتي - مثال عملگرهاي بيتي - كنترل روند اجراي برنامه - آشنايي با دستور IF - مثال كاربردي براي IF - مثال كاربردي براي Else if - حلقه While - دستور Do While - آشنايي با حلقه For - مثال كاربردي براي حلقه For - حلقه هاي تو در تو - دستور Swich…Case - چگونگي برقراري ارتباط با كاربر - فرم چيست؟ - دريافت اطلاعات فرم به روش Post - بررسي صحت ورود اطلاعات فرم - چگونگي تصحيح يك فيلد توسط كاربر - كار با آرايه ها - مقدمه اي بر آرايه ها - برنامه كاربردي در مورد آرايه ها - آرايه هاي دو بعدي - مثال از آرايه هاي دو بعدي - يك مثال ديگر از آرايه هاي دو بعدي - استفاده از حلقه For….each در آرايه ها - مرتب كردن آرايه ها - مرتب سازي آرايه به روش Asort - تبديل رشته به آرايه و برعكس - توابع - مقدمه اي بر توابع - يك مثال در مورد توابع - چگونگي تعيين ورودي هاي تابع - توابع با چندين پارامتر ورودي - محدوده دسترسي به متغيرها - دومين مثال از محدوده دسترسي به متغيرها - تغيير مقدار موجود در متغير بوسيله تابع - مثال سوم محدوده دسترسي به متغيرها - تعيين خروجي تابع - استفاده از دستور Global - كار با فايلها - مقدمه اي بر فايل ها - باز كردن فايل ها - باز كردن و بستن فايل ها - خواندن كاراكتر از فايل –

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش PHP مقدماتی

آموزش PHP مقدماتی

نرم افزارهاي آموزش برنامه نويسي

18 محصولات دیگر در همان شاخه: