فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش Spss 23

محصول جدید

آموزش نرم افزار اس پي اس اس

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

اطلاعات بیشتر

طریقه کار با محیط spss - طریقه باز کردن فایل ها - طریقه ذخیره کردن فایل ها - طریقه ایجاد فایل جدید - آشنایی با منوی analyze - آشنایی با منوی graphs - طریقه کار با منوی help - طریقه خواندن داده ها از نرم افزار های دیگر - طریقه وارد کردن داده ها از نرم افزار اکسل - طریقه وارد کردن داده ها از پایگاه داده - طریقه وارد کردن داد ه ها از یک فایل متنی - طریقه کار با data editor - طریقه وارد کردن داده های عددی - طریقه وارد کردن داده های رشته ای - طریقه تعریف داده ها - طریقه تعیین نوع متغیر ها - طریقه اضافه نمودن عناوین مقدار به متغیر ها - طریقه استفاده از عناوین مقداری برای ورودی داده ها - طریقه کنترل داده های نا معتبر - طریقه Copy و paste ویژگیهای مقادیر - طریقه تعیین مشخصات متغیر برای متغیر های اسمی و ترتیبی - طریقه کار با خروجی ها در SPSS - طریقه کار با viewer در spss - طریقه دسترسی به تعاریف خروجی - معرفی جداول pivot در نرم افزار spss - طریقه مخفی کردن ستون ها در جدول - طریقه تغییر فرمت نمایش داده ها در جدول - طریقه تغییر ظاهر جداول در خروجی - طریقه تغییر قالب جدول پیش فرض - طریقه سفارشی کردن نمایش اولیه در پنجره viewer - طریقه نمایش عناوین متغیر و مقدار به طور پیش فرض - طریقه استفاده از نتایج خروجی در نرم افزار های دیگر - بررسی سطح سنجش برای انواع داده ها - معرفی سطح سنجش categorical - معرفی سطح سنجش scale - بررسی سنجش های خلاصه برای داده های categorical - بررسی نمودار داده های categorical - بررسی سنجش های خلاصه برای متغیر های scale - بررسی هیستوگرام در مورد متغیرهای scale - معرفی جداول توافقی در spss - طریقه ایجاد یک جدول توافقی ساده - طریقه درصد گذاری در جداول توافقی - بررسی ازمون های معنی داری برای جداول توافقی - طریقه افزودن یک لایه متغیر به جدول توافقی - طریقه اصلاح مقادیر داده ها در spss - طریقه ساخت متغیرهای categorical از متغیرهای scale - طریقه محاسبه متغیر های جدید با استفاده از توابع - طریقه استفاده از توابع در عبارات - طریقه استفاده از توابع شرطی در عبارات - طریقه استفاده از تاریخ و زمان- طریقه محاسبه مدت زمان بین دو تاریخ در نرم افزار spss - طریقه اضافه کردن مدت زمان به یک تاریخ - طریقه کار با نمودار ها در spss - طریقه ایجاد نمودار - طریقه تعریف متغیر ها در هنگام رسم نمودار - طریقه اضافه نمودن اجزا به نمودار - طریقه ویرایش نمودار درج شده - طریقه کار با پنجره properties در مورد نمودار ها - طریقه تغییر رنگ میله های نمودار - طریقه قالب بندی اعداد بر روی محور نمودار - طریقه ویرایش متن در نمودارها - طریقه نمایش و ویرایش عناوین مقدار داده ها در نمودار - طریقه استفاده از template در نمودار - طریقه تعریف گزینه های نمودار - طریقه رسم نمودار دایره ای - اشنایی با زبان دستوری spss - طریقه paste کردن syntax - طریقه ویرایش syntax - طریقه تایپ زبان دستوری - اشنایی با مفهوم journal - شنایی با ابزار های تسریع در کار - طریقه کپی کرد ن مشخصات داده ها - طریقه نمایش اطلاعات دیکشنری داده ها - طریقه کار با قابلیت dialog recall - طریقه سفارشی کردن محیط نرم افزار spss - طریقه سفارشی کردن موضوعات منوها - طریقه سفارشی کردن نوار ابزار - آشنایی با اسکریپت ها در spss - طریقه استفاده از auto script - طریقه ایجاد script در نرم افزار spss - آشنایی با قابلیت production job در spss - طریقه کار با قابلیت production job - آشنایی با جداول در spss - اشنایی با متغیر ها و سطح اندازه گیری در جداول - آشنایی با مفهوم سطر و ستون و سلول در جدول - طریقه ایجاد جدول - طریقه درج جمع کل و جمع جزء در جدول - طریقه خلاصه کردن متغیر های کمی در جدول - آشنایی با دستورالعمل frequencies در نرم افزار spss - طریقه استفاده از دستورالعمل frequencies در مورد داده های nominal - طریقه استفاده از دستورالعمل frequencies در مورد داده هاي ordinal - طریقه استفاده از دستورالعمل frequencies در مورد داده های کمی یا scale - طريقه خلاصه كردن داده هاي تبديلي يا transformed - طریقه استفاده از دستورالعمل descriptives در نرم افزار spss - طریقه استفاده از دستورالعمل descriptivesدر مورد داده های scale - طریقه تبدیل متغیر ها - طریقه یافتن موارد غیر عادی - آشنایی با نمودار های مستطیلی نمره های z - طریقه استفاده از دستورالعمل explore یا انالیز اکتشافی داده ها - طریقه کار با دستورالعمل explore بر روی گروه ها - طریقه استفاده از دستورالعمل explore برای توزیع اکتشافی - طریقه کار با دستور summarize یا خلاصه کردن - طریقه استفاده از خلاصه سازی برای تهیه گزارش های خلاصه - طریقه دسته بندی و انتخاب موارد در تهیه گزارش - طریقه کار با دستورالعمل میانگین یاmean - طریقه استفاده از میانگین برای کسب اماره های توصیفی - طریقه استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه anova و ازمون خطی - آشنایی با مکعب های olap - طریقه کار با دستورالعمل مکعب های olap - آشنایی با جدول pivot - آشنایی با جد ول مکعب های olap چرخش - بررسی خروجی های مکعب olap - آشنایی با ازمون های T در نرم افزار spss - طریقه کار با ازمون t یک نمونه ای - طریقه کار با ازمون t جفت نمونه ای - طریقه استفاده از ازمون t نمونه های مستقل - آشنایی با دستورالعمل تحلیل واریانس یک طرفه - طریقه کار با ازمون برابری واریانس گروه - طریقه اجرای تحلیل واریانس یک طرفه anova - آشنایی با تفاوت های بین میانگین ها یا contrasts - بررسی تمامی مقایسه های ممکن بین میانگین ها - بررسی تحلیل مقاوم واریانس - آشنایی با دستورالعمل glm univariate - آشنایی با مدل تک متغیره GLM - طریقه استفاده از مدل تک متغیره glm در مورد اجرای یک تحلیل anova دو طرفه - طریقه استفاده از دستورالعمل تک متغیره glm در مورد اجرای تحلیل کو واریانس - طریقه استفاده از دستورالعمل تک متغیره glm در مورد توضیح تاثیرات تصادفی - آشنایی با همبستگی دو متغیره یا bivariate correlations - طریقه استفاده از دستورالعمل همبستگی دو متغیره - آشنایی با همبستگی جزیی یا parital correlations - طریقه استفاده از همبستگی جزیی برای توضیح رابطه ها - آشنایی با رگرسیون خطی یا linear regression - طریقه استفاده از دستورالعمل رگرسیون خطی - تمرین عملی در مورد استفاده از رگرسیون خطی - طریقه اجرای رگرسیون خطی قدم به قدم - آشنایی با تحلیل عامل یا factor analysis - طریقه استفاده از دستورالعلمل تحلیل عامل در مورد کاهش داده ها - طریقه استفاده از دستورالعمل تحلیل عامل برای شناسایی ساختار - شنایی با برخی از ازمون های نا پارامتریک - طریقه کار با ازمون مربع کای تک متغیره - طریقه کار با ازمون دو جمله ای - طریقه استفاده از دستورالعمل تک نمونه ای -ولموگروف اسمیرنوف-تازه ها:شبیه سازی - آماره های توصیفی با یک کلیک - ترکیب پرونده های داده بدون مرتب سازی - مقایسه مجموعه های داده - محافظت از پرونده ها توسط کلمه عبور - قابلیت های ویرایش جداول - قابلیت های استخراج در قالب های Excel و HTML

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش Spss 23

آموزش Spss 23

آموزش نرم افزار اس پي اس اس