فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش SolidWorks 2014

محصول جدید

نرم افزارهاي آموزش ساليد ورك

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

اطلاعات بیشتر

فصل اول:مقدمه اي بر solid works-مباني اصلي در مدل سازي قطعه-اهميت مديريت فايل-اجراي نرم افزار SolidWorks-بررسي گزينه هاي سيستم System Options -بررسي الگوي قطعه و خصوصيات فايل قطعه-بررسي قطعه PLATE-بررسي ايجاد طرح ها يا (Features)-بررسي طرح پايه اكسترود-معرفي صفحات مرجع و تصوير سازي عمودي سه جانبه-چگونگي رسم قطعه PLATE-چگونگي اصلاح و ويرايش قطعه Plate -چگونگي تغيير نماي ديد مدل و بررسي شيوه هاي مختلف نمايش مدل-چگونگي به وجود آوردن سوراخ ها روي قطع Plate -طريقه ايجاد فيلت(fillet) بر روي لبه هاي مدل-چگونگي استفاده از دستور Hole براي ايجاد سوراخ خزينه در قطعه -چگونگي ترسيم قطعه ميله (ROD) -بررسي پخ زدن لبه هاي مدل (Chamfer) -چگونه روي قسمت جلويي ميله جا خار ايجاد كنيم-طريقه ايجاد سوراخ بر روي وجه عقبي ميله-بررسي ايجاد تغييرات و ويرايش طراحي -طريقه اصلاح خطاهاي به وجود آمده بر اثر ويرايش مدل-چگونگي تعريف مجدد پخ-بررسي اصلاح موقعيت جاخار -چگونگي انجام تغيير رنگ قطعه-چگونگي رسم قطعه راهنما (Guide)-طريقه ايجاد برش بر روي قطعه-چگونگي استفاده از دستور تقارن (mirror ) براي ايجاد برش دوم-چگونگي به وجود آوردن سوراخ هاي قطعه راهنما -بررسي الگو برداري (Pattern) خطي از سوراخ -چگونگي تعيين جنس قطعه (Materials Editor) -فصل دوم:بررسي اصول اوليه مدل سازي مدل هاي مونتاژ يا (Assembly Modeling)-بررسي مدل سازي مدل هاي مونتاژي-بررسي حركت هاي خطي و دوراني-بررسي مدل مونتاژي ميله- راهنما (Guide-Rod) -چگونگي فراخواني قطعات مدل مونتاژي -بررسي انواع قيدها (Mate Types)-بررسي مونتاژ قطعه صفحه يا PLATE-بررسي خطاهاي قيدگذاري-بررسي تداخل و تصادم بين قطعات و آشكار كردن آن-چگونگي اصلاح و ويرايش ابعاد يك عضو-طريقه اضافه نمودن قطعه اي از كتابخانه قطعات نرم افزار به مدل مونتاژي-بررسي قيدهاي هوشمند-چگونگي مدل كردن و مونتاژ پيچ سرسوكتي -بررسي نماي انفجاري -مشاهده حالت انفجاري و بررسي ابزار هاي ويرايش هر مرحله انفجاري -بررسي نماي برشي (Section View) -بررسي دستور Save as Copy - طريقه الگوبرداري در مدل مونتاژي-بررسي فولدرها و قطعاتي كه به طور موقتاً حذف شده اند-تصميم گيري در مورد ساخت يا خريد قطعات (Make-Buy Decision)-طريقه مونتاژ دومجموعه مونتاژي-طريقه استفاده از روش المان محدود-فصل سوم:مباني اصلي نقشه كشي-بررسي تهيه نقشه-بررسي الگوي نقشه و فرمت كاغذ-چگونگي ايجاد يك الگوي نقشه دلخواه-آشنايي با كادر عنوان (Title Block)-طريقه كاربرد آرم شركت (Company Logo)-طريقه تهيه نقشه قطعه GUIDE-طريقه جابه جا كردن نماها-طريقه اضافه كردن نماهاي ديگر-معرفي شيوه هاي مختلف نمايش و عملكرد گرافيكي -بررسي جزييات نقشه -طريقه تغيير اندازه ها در يك نما-بررسي نماي كمكي جزيي-طريقه انتقال اندازه ها از نمايي به نماي ديگر-طريقه اندازه گذاري سوراخ ها-طريقه ايجاد علامت مربوط به مركز سوراخ (Center Marks)-طريقه ويرايش و اصلاح آرايش اندازه گذاري-چگونه يك طرح را به قطعه بيفزاييم-بررسي توضيحات عمومي نقشه (General Notes)-بررسي جدول ثبت تغييرات (Revision Table)-بررسي شماره قطعه و ويژگي هاي سند-بررسي نماي انفجاري و ليست قطعات-بررسي ارتباط قطعه، مدل مونتاژي و نقشه به يكديگر-فصل چهارم:بررسي حجم هاي حاصل از اكسترود و دوران-طرح يك پروژه نمونه- بررسي باتري -بررسي اجزاي باتري -بررسي ايجاد الگو (Template)-چگونگي مدل كردن باتري-طريقه گرد كردن لبه هاي عمودي-طريقه جدا كردن قسمتي از حجم به دست آمده از سمت وجه بالايي-طريقه گرد كردن لبه هاي وجوه كوچك بالايي باتري-طريقه ايجاد ترمينال هاي باتري -بررسي صفحه باتري (Battery Plate)-طريقه پاك كردن طرح ها و ويرايش بر روي آنها-طريقه مدل كردن نگه دارنده لنز (Holder) -بررسي مدل كردن پايه هاي اتصال باتري به سوئيچ (كليد)-طريقه ايجاد فيلت ها در قطعه-چگونه قطعه لنز را مدل كنيم-طريقه استفاده از دستور Shell جهت خالي كردن حجم ايجاد شده-چگونگي ايجاد نوك لنز -چگونگي سوراخ كردن لنز-طريقه ايجاد لبه نازك عقبي لنز-طريقه ايجاد لبه جلويي لنز -بررسي ايجاد شيشه لنز (Lens Shield)-طريقه مدل كردن لامپ-طريقه حذف قسمتي از حجم اول-طريقه ايجاد انتهاي گنبدي شكل لامپ-بررسي الگوبرداري دايروي (Circular Pattern)-طريقه بهينه كردن نوارابزارها و كليدهاي ميانبر -فصل پنجم:بررسي دستورات Loft، Sweep و روش ساخت سطوح-چگونگي ساخت رينگ دايروي يا O-Ring-چگونگي مدل کردن کليد چراغ قوه-طريقه بدست اوردن شکل نهايي کليد با استفاده از دستور shape-بررسي مدل کردن درپوش شيشه ولامپ-طريقه کار با دستور Shell براي ايجاد ضخامت ثابت در قطعه-طريقه ايجاد شيار بيروني در عقب قطعه-طريقه ايجاد شيار هاي اطراف قطعه-طريقه الگوبرداري دايروي از برش جديد-بررسي ايجاد رزوه با استفاده از دستور Sweep-چگونگي مدل کردن بدنه چراغ قوه-طريقه خالي کردن مدل به کمک دستور Shell-چگونگي ايجاد يک رينگ در جلوي درپوش-طريقه شيب دادن وجوه خارجي قطعه-طريقه ايجاد رزوه هاي خارجي بر روي وجه استوانه اي شيب دار جلوي بدنه-طريقه استفاده از دستور Sweep براي رسم دسته روي بدنه -طريقه ترسيم سوراخ استقرار کليد بر روي دسته-طريقه رسم تقويت کننده هاي بدنه-طريقه ايجاد دسته دوم تقويت کننده ها-طريقه مونتاژ قطعات و تهيه مدل مونتاژي چراغ قوه-بررسي الگوي مدل مونتاژي-بررسي مدل مونتاژي لنز و لامپ-بررسي مدل مونتاژي باتري و صفحه باتري-بررسي مدل مونتاژي لنز و درپوش-بررسي مدل مونتاژي کامل چراغ قوه-طريقه کار با سطوح و ساخت قطعات با استفاده از سطوح-طريقه استفاده از دستور Split Line-چگونگي استفاده از دستور Loft براي اتصال سطوح به يکديگر-بررسي اتصال سطوح به يکديگر-چگونگي استفاده از دستور Filled Surfaces براي ساخت سطوح-طريقه بستن دو سمت مدل با استفاده از سطوح صفحه اي -طريقه استفاده از دستور Revolve براي ساخت سطح جديد-طريقه ضخامت دادن به سطوح-فصل ششم:آشنايي با نرم افزار solid works simulation-طريقه اضافه نمودن نرم افزار هاي cosmos به محيط solid-طريقه آناليز استاتيکي قطعه براکت-طريقه تنظيم گزينه هاي المان بندي مدل-بررسي توزيع تنش von mises در قطعه-بررسي جابجايي مدل-بررسي کرنش هاي الماني مدل-بررسي ضريب اطمينان طراحي بر روي قسمت هاي مختلف مدل-طريقه ايجاد گزارش از تحليل-تحليل استاتيکي يک مدل مونتاژي-طريقه تعيين قيد بر روي مدل چرخ-طريقه بارگذاري بر روي مدل-طريقه المان بندي مدل چرخ-حذف موقت چرخ و تحليل مجدد مدل-مشاهده نتايج تحليل مدل جديد-طريقه مشاهده نتايج در برش هاي مختلف-بررسي نتايج در برش ايجاد شده-طريقه اناليز فرکانسي يک سيستم-طريقه قيد گذاري بر روي مدل تحليل فرکانسي-طريقه مشاهده ليست فرکانس هاي طبيعي سيستم-بررسي کنترل دقت نتايج بدست امده-طريقه مشاهده مودهاي ارتعاشي-تحليل دو قطعه با جابجايي کم-طريقه بارگذاري و قيد گذاري مدل تماسي-طريقه تعريف تماس بين دو قطعه-طريقه مشاهده توزيع تنش در نماي انفجاري-طريقه اناليز مدل مونتاژي حلقه بسکتبال-تعريف پيچ ها در مدل حلقه بسکتبال-طريقه تعريف بار و قيد در مدل حلقه بسکتبال-طريقه تماس موضعي در مدل حلقه بسکتبال-طريقه المان بندي مدل و تحليل مدل حلقه بسکتبال-بررسي اناليز پرتاب هارد ديسک کامپيوتر-آشنايي با تنظيمات گزينه هاي اناليز پرتاب-طريقه تعريف تماس بين هارد ديسک و فوم-بررسي توزيع تنش در مدل هارد ديسک-بررسي تحليل خستگي يک قطعه-طريقه تعريف منحني s-n مربوط به جنس قطعه-بررسي نتايج اناليز خستگي-طريقه بهينه سازي شکل يک قطعه-طريقه تعريف اناليز فرکانسي در قطعه-طريقه تعريف قيد هاي طراحي-طريقه رسم نمودار هاي همگرايي-فصل هفتم :طريقه کار با نرم افزار solid works flow simulation-طريقه تحليل جريان سيال در يک شير-طريقه تعريف شرائط مرزي

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش SolidWorks 2014

آموزش SolidWorks 2014

نرم افزارهاي آموزش ساليد ورك

24 محصولات دیگر در همان شاخه: