آموزش CorelDraw X7

محصول جدید

مجموعه نرم افزارهاي آموزشي گروه نوآوران

جزییات بیشتر

150,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

آشنایی با برنامه corel draw-آشنایی با محیط برنامه corel draw- طریقه باز کردن و بستن پنجره corel draw- گشایش یک فایل جدید از درون محیط برنامه corel draw- طریقه باز کردن فایل ها در corel-ذخیره سازی فایل های ساخته شده توسط برنامه corel draw-انجام عملیات ویرایشی در corel draw-آشنایی با فرمان cut- آشنایی با فرمان paste- طریقه کار با فرمان paste special- طریقه کار با فرمان undo و redo- آشنایی با فرمان repeat fill-آشنایی با فرمان revert-مدیریت صفحه ها در برنامه corel draw- طریقه تغییر نام صفحات- طریقه اضافه کردن صفحه جدید قبل و بعد از صفحه جاری- طریقه ایجاد کپی از صفحه جاری- طریقه حذف صفحات موجود- طریقه تغییر جهت صفحات-طریقه انتشار فایل بر روی سایت Corel- طریقه کار با فرمان page setup- طریقه کار با فرمان go to page- طریقه تعیین پشت زمینه برای صفحات- آشنایی با فرمان page sorter view-طریقه کار با خط کش-طریقه کار با خطوط راهنما یا guide lines- معرفی ابزارهای موجود در کادر ابزار و انجام عملیات ترسیمی-آشنایی با ابزار ترسیمی rectangle- طریقه کار با ابزار ترسیمی ellipse- طریقه رسم چند ضلعی- طریقه کار با ابزار star- طریقه کار با ابزار complex star- طریقه کار با ابزار graph paper- طریقه کار با ابزار spiral- طریقه کار با ابزار basic shapes-طریقه کار با ابزار flowchart shapes- آشنایی با ابزار banner shapes- آشنایی با ابزار ترسیمی free hand- آشنایی با ابزار ترسیمی bezier- آشنایی با ابزار pen- آشنایی با ابزار polyline- طریقه کار با ابزار 3point curve-آشنایی با ابزار smart drawing- طریقه کار با ابزار artistic media- آشنایی با ابزار های مدیریتی اشکال در Corel- آشنایی با ابزار picktool- آشنایی با ابزار shape-آشنایی با ابزار Smooth-آشنایی با ابزار Smear-آشنایی با ابزار Twirl-آشنایی با ابزار Attract و Repel- آشنایی با ابزار smudge- آشنایی با ابزار roughen-طریقه کار با ابزار crop- آشنایی با ابزار knife-آشنایی با ابزار virtual segment delete- طریقه کار با ابزار eraser- طریقه کار با ابزار zoom- طریقه کار با ابزار hand- آشنایی با ابزار های تایپ متن- آشنایی با متن های هنری- آشنایی با متون پاراگرافی- طریقه کار با ابزار table-آشنایی با ابزار drop shadow-طریقه کار با ابزار contoure-آَشنایی با ابزار blend- طریقه کار با ابزار distortion- طریقه کار با ابزار envelope- طریقه کار با ابزار extrude- طریقه کار با ابزار transparency-طریقه رنگ امیزی پیرامون اشیا- آشنایی با ابزار outline- آشنایی با ابزار Smart Fill-آشنایی با ابزار mesh fill-ابزارهای خانواده Dimension-ابزارهای خانواده Connector- مدیریت جداول در برنامه corel draw- مدیریت متون در برنامه -corel draw طریقه کار با دستور find and replace- آشنایی با فرمان quick correct- آشنایی با فرمان spell check- آشنایی با فرمان grammatik- طریقه کار با فرمان text statistic-مدیریت لایه ها در برنامه corel draw-ترکیب کردن و تجزیه کردن اشیاء در برنامه corel draw- طریقه کار با فرمانcombine- طریقه دسته بندی کردن اشیا- آشنایی با فرمان weld-طریقه کار با فرمان trim- طریقه کار با فرمان intersect- طریقه کار با دستور front minus back- طریقه کار با فرمان back minus front- طریقه ساخت شی جدید از پیرامون دیگر اشکال موجود-فیلترها در برنامه -corel draw طریقه تبدیل موضوعات به bitmap- آشنایی با فیلتر 3d effect- طریقه کار با فیلتر 3d rotate- آشنایی با فیلتر های cylinder و embose- طریقه کار با فیلتر page curl- طریقه کار با فیلتر perspective- طریقه کار با فیلتر pinch/punch- طریقه کار با فیلتر sphere-طریقه کار با فیلتر char coal- آشنایی با فیلتر conte crayon- آشنایی با فیلتر impressionist-طریقه کار با فیلتر palette knife- طریقه کار با فیلترpastels- آشنایی با فیلتر pen and ink- طریقه کار با فیلتر pointillist- آشنایی با فیلتر scraper board- آشنایی با فیلتر sketch pad- طریقه کار با فیلتر wave paper- آشنایی با فیلتر directional smooth- آشنایی با فیلتر gaussion blur- طریقه کار با فیلتر radial blur- طریقه کار با فیلتر smooth- آشنایی با فیلتر diffuse- آشنایی با فیلتر bit planes- آشنایی با فیلتر half tone-آشنایی با فیلتر psychedelic- طریقه کار با فیلتر solarize- آشنایی با فیلتر edge detect- طریقه کار با فیلتر find edge- آشنایی با فیلتر trace contour- آشنایی با فیلتر crafts-آشنایی با فیلتر crystallize- آَشنایی با فیلتر glass block-طریقه کار با فیلتر particles- طریقه کار با فیلتر smoked glass-آشنایی با فیلتر vig nette-آشنایی با فلیتر weather- طریقه کار با فیلتر block- آشنایی با فیلتر displace- طریقه کار با فیلتر pixelate- آشنایی با فیلتر swirl- آشنایی با فیلتر wet paint- آشنایی با فیلتر wind- آشنایی با فیلتر add noise- آشنایی با فیلتر maximum- آشنایی با فیلتر adaptive un sharp- طریقه کار با فیلتر SHARPEN- تنظیمات چاپ در برنامه corel draw-خودکار سازی عملیات در corel draw

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش CorelDraw X7

آموزش CorelDraw X7

مجموعه نرم افزارهاي آموزشي گروه نوآوران

24 محصولات دیگر در همان شاخه: