فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش CorelDraw X7

محصول جدید

مجموعه نرم افزارهاي آموزشي گروه نوآوران

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

اطلاعات بیشتر

آشنایی با برنامه corel draw-آشنایی با محیط برنامه corel draw- طریقه باز کردن و بستن پنجره corel draw- گشایش یک فایل جدید از درون محیط برنامه corel draw- طریقه باز کردن فایل ها در corel-ذخیره سازی فایل های ساخته شده توسط برنامه corel draw-انجام عملیات ویرایشی در corel draw-آشنایی با فرمان cut- آشنایی با فرمان paste- طریقه کار با فرمان paste special- طریقه کار با فرمان undo و redo- آشنایی با فرمان repeat fill-آشنایی با فرمان revert-مدیریت صفحه ها در برنامه corel draw- طریقه تغییر نام صفحات- طریقه اضافه کردن صفحه جدید قبل و بعد از صفحه جاری- طریقه ایجاد کپی از صفحه جاری- طریقه حذف صفحات موجود- طریقه تغییر جهت صفحات-طریقه انتشار فایل بر روی سایت Corel- طریقه کار با فرمان page setup- طریقه کار با فرمان go to page- طریقه تعیین پشت زمینه برای صفحات- آشنایی با فرمان page sorter view-طریقه کار با خط کش-طریقه کار با خطوط راهنما یا guide lines- معرفی ابزارهای موجود در کادر ابزار و انجام عملیات ترسیمی-آشنایی با ابزار ترسیمی rectangle- طریقه کار با ابزار ترسیمی ellipse- طریقه رسم چند ضلعی- طریقه کار با ابزار star- طریقه کار با ابزار complex star- طریقه کار با ابزار graph paper- طریقه کار با ابزار spiral- طریقه کار با ابزار basic shapes-طریقه کار با ابزار flowchart shapes- آشنایی با ابزار banner shapes- آشنایی با ابزار ترسیمی free hand- آشنایی با ابزار ترسیمی bezier- آشنایی با ابزار pen- آشنایی با ابزار polyline- طریقه کار با ابزار 3point curve-آشنایی با ابزار smart drawing- طریقه کار با ابزار artistic media- آشنایی با ابزار های مدیریتی اشکال در Corel- آشنایی با ابزار picktool- آشنایی با ابزار shape-آشنایی با ابزار Smooth-آشنایی با ابزار Smear-آشنایی با ابزار Twirl-آشنایی با ابزار Attract و Repel- آشنایی با ابزار smudge- آشنایی با ابزار roughen-طریقه کار با ابزار crop- آشنایی با ابزار knife-آشنایی با ابزار virtual segment delete- طریقه کار با ابزار eraser- طریقه کار با ابزار zoom- طریقه کار با ابزار hand- آشنایی با ابزار های تایپ متن- آشنایی با متن های هنری- آشنایی با متون پاراگرافی- طریقه کار با ابزار table-آشنایی با ابزار drop shadow-طریقه کار با ابزار contoure-آَشنایی با ابزار blend- طریقه کار با ابزار distortion- طریقه کار با ابزار envelope- طریقه کار با ابزار extrude- طریقه کار با ابزار transparency-طریقه رنگ امیزی پیرامون اشیا- آشنایی با ابزار outline- آشنایی با ابزار Smart Fill-آشنایی با ابزار mesh fill-ابزارهای خانواده Dimension-ابزارهای خانواده Connector- مدیریت جداول در برنامه corel draw- مدیریت متون در برنامه -corel draw طریقه کار با دستور find and replace- آشنایی با فرمان quick correct- آشنایی با فرمان spell check- آشنایی با فرمان grammatik- طریقه کار با فرمان text statistic-مدیریت لایه ها در برنامه corel draw-ترکیب کردن و تجزیه کردن اشیاء در برنامه corel draw- طریقه کار با فرمانcombine- طریقه دسته بندی کردن اشیا- آشنایی با فرمان weld-طریقه کار با فرمان trim- طریقه کار با فرمان intersect- طریقه کار با دستور front minus back- طریقه کار با فرمان back minus front- طریقه ساخت شی جدید از پیرامون دیگر اشکال موجود-فیلترها در برنامه -corel draw طریقه تبدیل موضوعات به bitmap- آشنایی با فیلتر 3d effect- طریقه کار با فیلتر 3d rotate- آشنایی با فیلتر های cylinder و embose- طریقه کار با فیلتر page curl- طریقه کار با فیلتر perspective- طریقه کار با فیلتر pinch/punch- طریقه کار با فیلتر sphere-طریقه کار با فیلتر char coal- آشنایی با فیلتر conte crayon- آشنایی با فیلتر impressionist-طریقه کار با فیلتر palette knife- طریقه کار با فیلترpastels- آشنایی با فیلتر pen and ink- طریقه کار با فیلتر pointillist- آشنایی با فیلتر scraper board- آشنایی با فیلتر sketch pad- طریقه کار با فیلتر wave paper- آشنایی با فیلتر directional smooth- آشنایی با فیلتر gaussion blur- طریقه کار با فیلتر radial blur- طریقه کار با فیلتر smooth- آشنایی با فیلتر diffuse- آشنایی با فیلتر bit planes- آشنایی با فیلتر half tone-آشنایی با فیلتر psychedelic- طریقه کار با فیلتر solarize- آشنایی با فیلتر edge detect- طریقه کار با فیلتر find edge- آشنایی با فیلتر trace contour- آشنایی با فیلتر crafts-آشنایی با فیلتر crystallize- آَشنایی با فیلتر glass block-طریقه کار با فیلتر particles- طریقه کار با فیلتر smoked glass-آشنایی با فیلتر vig nette-آشنایی با فلیتر weather- طریقه کار با فیلتر block- آشنایی با فیلتر displace- طریقه کار با فیلتر pixelate- آشنایی با فیلتر swirl- آشنایی با فیلتر wet paint- آشنایی با فیلتر wind- آشنایی با فیلتر add noise- آشنایی با فیلتر maximum- آشنایی با فیلتر adaptive un sharp- طریقه کار با فیلتر SHARPEN- تنظیمات چاپ در برنامه corel draw-خودکار سازی عملیات در corel draw

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش CorelDraw X7

آموزش CorelDraw X7

مجموعه نرم افزارهاي آموزشي گروه نوآوران

24 محصولات دیگر در همان شاخه: