فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش Access

محصول جدید

بهترين نرم افزار آموزشي اكسس آفيس

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

150,000 ریال

اطلاعات بیشتر

فصل اول:مروری برAccess /آشنایی با مفاهیم بانک اطلاعاتی-شروع به کاربا Access/ طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی جدید/طریقه خروج از بانک اطلاعاتی/طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از الگوهای آماده/طریقه بازکردن بانک اطلاعاتی/آشنایی با محیط Access -فصل دوم:ویرایش و ورود داده در Access/طریقه ایجاد رکورد جدید/ طریقه ا لصاق فایل به یک رکورد/ طریقه درج اشیاءoLE دریک رکورد/طریقه وارد کردن داده درفیلد های چند مقداری/طریقه حذف رکورد/تغییر اندازه سطرهاوستون ها درجدول/طریقه مرتب سازی رکوردها/طریقه مشاهده خلاصه آماری/طریقه چاپ فرم ویا جدول/ فصل سوم:کاربا جدول در Access /آشنایی با برخی ازمفاهیم طراحی جدول/طریقه ایجاد جدول درنمایDatasheet /طریقه ذخیره جداول/ طریقه ایجادجدول در نمای طراحی/آشنایی با انواع تایپ های داده ای در Access-فصل چهارم:آشنایی با انواع کلید ها در بانک اطلاعاتی/طریقه حذف وتغییر نام جدول/طریقه کپی برداری از جدول/کار بافیلدها در Access /آشنایی با خصوصیات فیلدها/طریقه تغییربرخی از خواص فیلدها(بخش اول)/طریقه تغییربرخی از خواص فیلدها(بخش تکمیلی)-فصل پنجم:آشنایی با Relationshipوlookup در Access /آشنایی با مفهوم ارتباط جداول/طریقه ایجاد ارتباط بین دو جدول/طریقه حذف ارتباط بین جداول/طریقه مشاهده وابستگی اشیاء/طریقه مستند سازی بانک اطلاعاتی با DataBaseDocumenter /آشنایی با مفهومlookup /ایجادجدول برای استفاده از فیلدlookup /طریقه ایجادlookup برپایه جدول/ طریقه اعمال تغییرات بررویLook up های حاصل از ارتباط جداول/طریقه ایجاد lookup برپایه ورود لیست به صورت دستی-فصل ششم:جستجو وفیلتر نمودن داده ها در Access /آشنایی با دستوراتFindوReplace /آشنایی با دستورفیلتر برای یافتن فیلدهای مقداردهی شده وخالی/آشنایی با دستورفیلتر انتخابی/طریقه اعمال فیلتر برروی چندین مقدار/آشنایی با دستورفیلد متنی/آشنایی با دستورFiterByForm/ طریقه ذخیره فیلتر به عنوان پرس وجو-فصل هفتم:ایجاد پرس و جوهای ساده در Access /آشنایی با پرس وجو/طریقه ایجاد پرس وجوهای ساده با استفاده از ویزارد/ طریقه ایجادپرس وجو در نمای طراحی/ طریقه درج وحذف ومرتب کردن فیلدها در پرس وجو/طریقه مرتب سازی پرس وجو براساس فیلد/طریقه تعیین نام نمایش برای فیلدهای پرس وجو/آشنایی با مفهوم معیارپرس وجو/ایجاد پرس وجو براساس مقدارمعین/طریقه استفاده از عملگرBetween در پرس وجو/ طریقه استفاده از عملگرIn /طریقه محدود کردن خروجی پرس وجو-فصل هشتم:آشنایی با پرس وجوهای پیچیده/آشنایی با پرس وجوهای خلاصه شده/طریقه ایجاد پرس وجوی خلاصه شده/آشنایی با فیلدهای محاسباتی وایجاد آن/آشنایی با پرس وجو های عملیاتی/ آشنایی با پرس وجوهای ایجاد جدول/طریقه ایجاد پرس وجوی حذف/طریقه ایجاد پرس وجویAppend /طریقه ایجاد پرس وجوی update / آشنایی با پرس وجوهای پارامتریک-فصل نهم:آشنایی با فرمها/آشنایی با انواع فرم وطریقه ایجادآنها/طریقه ایجاد فرمها با استفاده از ویزارد/طریقه ایجاد فرم در نمایLayout/طریقه ایجاد فرم درنمای طراحی/ طریقه حذف فیلد از فرم در نمای طراحی/طریقه گروه بندی فیلدها در فرم/اعمال اولویت انتخاب یا Tab order-فصل دهم:اعمال تغییر وقالب بندی فرمها/طریقه ایجاد سرصفحه وپاصفحه برای فرم /طریقه انتخاب وتغییر انداره بخش های فرم/طریقه اضافه نمودن عنوان به فرم/طریقه اعمالTheme به فرم/طریقه تعیین حاشیه های داخلی وخارجی/طریقه اضافه نمودن برچسب به فرم/طریقه تغییر پس زمینه بخش های فرم/طریقه اضافه نمودن لینک به فرم/ طریقه اضافه نمودن بخش سربرگ به فرم/طریقه درج لوگو در فرم-فصل یازدهم:ایجادوقالب بندی گزارشات در Access /طریقه ایجاد یک گزارش ساده/طریقه اعمال Theme به گزارش/طریقه ایجاد گزارش با استفاده از ویزارد/طریقه ایجاد گزارش در نمایlayout/طریقه تغییر اندازه گزارش/طریقه تغییر سبک گزارش/ طریقه تعیین حاشیه برای گزارش/طریقه درج شماره صفحه در گزارش- فصل دوازدهم: گروه بندی وخلاصه سازی داده ها در گزارش/ طریقه گروه بندی نتایج گزارشی/ طریقه مرتب سازی خروجی گزارش/طریقه شمارش رکوردهای گزارشی/ طریقه استفاده از توابع در گروه بندی گزارشی- فصل سیزدهم:کار با داده های خارجی در Access/طریقه واردکردن داده از فایلExcel /طریقه برقراری ارتباط بین Excel و Access /طریقه مدیریت جداول ارتباطی/طریقه وارد کردن داده از فایل بانک اطلاعاتی Access /طریقه وارد کردن داده ها از فایل متنی به Access /طریقه صادر نمودن داده ها از Access بهExcel -فصل چهاردهم:انجام امور پیشرفته در Access/آشنایی با ماکروها در Access /طریقه رمزگذاری برروی بانک اطلاعاتی-2DVD-115 درس-5 ساعت

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش Access

آموزش Access

بهترين نرم افزار آموزشي اكسس آفيس

30 محصولات دیگر در همان شاخه: